Etanol farmaceutyczny 99,96% skażony metodą europejską

Wysokiej jakości alkohol etylowy o dobrym zapachu, przeznaczony do wyrobów farmaceutycznych jak i technicznych. Produkt nie zawiera innych substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska powyżej stężeń ustalonych w przepisach.

Pobierz katalog PL
Pobierz katalog EN

Katalog w .pdf (44 MB)