Nafta oświetleniowa

  • do celów oświetleniowych w lampach naftowych, lampionach ogrodowych,
  • do mycia elementów metalowych w tym części samochodowych z zabrudzeń pochodzenia olejowego,
  • do usuwania pozostałości olejów walcowniczych i środków do walcowania blach,
  • do międzyoperacyjnej ochrony antykorozyjnej.
Pobierz katalog PL
Pobierz katalog EN